Co się dzieje w twoim gniazdku?

Jeden bolec i dwie dziury – tak w skrócie można opisać typowe gniazdko elektryczne w Polskim domu. Jednak nie dajmy się zwieść takiemu prostemu opisowi. Jakie interesujące rzeczy dzieją się w środku?

Może za punkt wyjścia przyjmijmy takie zdanie, że w Polsce obowiązuje częstotliwość napięcia równa 50 Hertzów. Co to dokładnie znaczy? Między innymi to, że napięcie w gniazdku w dowolnej chwili nie jest stałe. W jednej chwili może mieć wartość 12 woltów, a innej minus 124 wolty. Jednak taka zmienność nie świadczy o chaosie – a wręcz przeciwnie. Napięcie zmienia się bardzo precyzyjnie gdy w jednym momencie wynosi 0 woltów to po czasie równym 0,005 sekundy będzie miało wartość 325 woltów. Po następnych 0,005 części sekundy będzie miało 0 woltów, po następnych 0,005 części sekundy będzie miało minus 325 woltów aby znowu po kolejnych 0,005 części sekundy znowu przyjąć wartość 0 woltów.

Dlaczego wiec mówi się, że napięcie ma wartość 230 woltów, skoro czasami ma wartość mniejsza bądź większa? Dzieję się tak ponieważ użyteczniejszą informacją nie jest to jakie napięcie jest w danej chwili, ale jakie napięcie jest skutecznie wykorzystywane. Zmienne napięcie, które mamy w gniazdku odpowiednio się analizuje. Oblicza się odpowiednią średnią, która nie uwzględnia znaku napięcia (czyli tego że czasami jest to 325 woltów a czasami minus 325 woltów). Taką średnią liczy się w czasie równym 0,002 sekundy, czyli po czasie jednej cyklicznej zmiany napięcia. Wynikiem jest właśnie wartość 230 woltów.

Ale czy może się zdarzyć, że napięcie będzie jeszcze wyższe? Może. Według polskiego prawa napięcie dostarczane do odbiorcy może być odchylone od wartości 230 woltów o 10%. Więc napięcie w twoim gniazdku może mieć wartość nawet 253 woltów. Natomiast gdyby spojrzeć na napięcie chwilowo to może osiągać wartość nawet 358 woltów.

Źródła:
[1] – likecool.com/Funny_Wall_Socket_Stickers–Gadget–Gear.html (zdjęcie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *