Dlaczego linie wysokiego napięcia wydają dźwięk?

Wyobraź sobie sobotni, mglisty poranek. Idziesz razem z merdającym ogonem pieseła i piesełem, a do twoich uszu dociera bzyczenie i buczenie. Myślisz sobie, co tam się wyprawia? Chcąc zidentyfikować ten dźwięk, podnosisz głowę i widzisz linię wysokiego napięcia. Wiesz, że to ona wysyła to tajemnicze buczenie – ale dlaczego tak się dzieje?

Zjawisko, które występuje wokoło linii wysokiego napięcia, jest nazywane wyładowaniami koronowymi, czy też ulotem. Aby zrozumieć powstawania tego zjawiska, warto zauważyć, co otacza linię elektroenergetyczną, a jest to powietrze. W większości sytuacji powietrze nie przewodzi prądu elektrycznego. Jednak taka sytuacja może wystąpić przy bardzo dużym napięciu elektrycznym. Na przykład w trakcie burzy między ziemią a chmurą burzową może pojawić się duże napięcie elektryczne o wartości nawet 30 milionów woltów, które jest w stanie spowodować przeskok energii elektrycznej w postaci pioruna. W liniach wysokiego napięcia panuje niższe napięcie, jednak jest na tyle duże, że w określonych warunkach dochodzi do powstawania małych zjawisk piorunkopodobnych, które są wyładowaniami niezupełnymi. Wyładowania te powstają dookoła przewodu i powodują, że energia elektryczna wycieka z linii wysokiego napięcia.

Jak można zauważyć na co dzień, nie zawsze słychać dźwięk wyładowań koronowych. Najczęściej da się je zaobserwować w trakcie mgieł, deszczu czy podczas opadów śniegu, a dzieje się tak, ponieważ woda zwiększa zdolność powietrza do przewodzenia prądu elektrycznego. Bardzo istotne są również inne warunki atmosferyczne. Na przykład im wyższe ciśnienie, tym bardziej możliwe jest, że będziemy w stanie usłyszeć ulot. Wpływ ma również temperatura, im zimniej, tym bardziej prawdopodobne, że zjawisko to wystąpi. Kluczowe znaczenie ma również napięcie linii wysokiego napięcia, ponieważ ulotu nie będzie słuchać przy małych, lokalnych liniach elektrycznych. Innym czynnikiem jest też stan techniczny przewodów, ich przekrój, a także miejsca ich ułożenia w stosunku do innych przewodów.

W przypadku linii elektroenergetycznych wyładowania koronowe są zjawiskiem niekorzystnym i dąży się do minimalizacji ich efektów. Ulot nie tylko wywołuje specyficzny dźwięk, ale powoduje również straty w przesyle energii elektrycznej. Wpływa też na zakłócenia radiowe. Wyładowania elektryczne dodatkowo powoduje jonizację powietrza, w związku z czym wokół przewodów powstaje ozon i tlenki azotu. Natomiast samo zjawisko ulotu, już w oderwaniu od linii wysokiego napięcia znalazło sporo praktycznych zastosowań. Między innymi wykorzystuje się je w generatorach ozonu, jonizatorach, dezynfekcji powietrza, elektrofiltrach czy też licznikach Geigera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 komentarzy “Dlaczego linie wysokiego napięcia wydają dźwięk?”