Program Kolej+ w kontekście elektryfikacji polskiej kolei

Elektryfikacja polskiej kolei zatrzymała się po roku 1990. Jaki wpływ na jej stan będzie miał program „Kolej+”?

Czasy II Rzeczypospolitej były latami raczkowania prądu elektrycznego na polskiej kolei. Nikła część linii kolejowych była zelektryfikowana, a pierwszy zorganizowany projekt elektryfikacji linii rozpoczął się dopiero w roku 1936 od modernizacji warszawskiego węzła kolejowego.

Elektryfikacja polskiej kolei nabrała impetu dopiero po II Wojnie Światowej. W roku 1950 sieć kolejowa była zelektryfikowana na 152 kilometrach, by w 1960 roku tych kilometrów było już 1026. W perspektywie czterdziestu lat co roku na kolei przybywało średnio 260 kilometrów zelektryfikowanej sieci kolejowej. W roku 1990 stan zelektryfikowanej sieci kolejowej wynosił 11 387 kilometrów. Od tego roku nastąpiło długoletnie, całkowite załamanie inwestycji w polską kolej. Świadczyć może o tym długość zelektryfikowanych linii kolejowych w roku 2015, który wyniósł 11 795 kilometrów, więcej o 408 kilometrów niż 25 lat wcześniej.

Czy program „Kolej+” ma szanse wpłynąć pozytywnie na polską kolej i zmienić ten negatywny trend? Jak najbardziej, wszystko zależy efektywności prowadzenia projektu i umiejętności wykorzystania zaangażowania lokalnych samorządów.

W obecnej fazie do projektu złożono 96 zgłoszeń. Wnioski dotyczą budowy nowych odcinków kolejowych, które byłyby od początku wyposażone w trakcję elektryczną, jak na przykład projekt budowy linii kolejowej Warszawa – Grójec, czy budowa linii Szastarka – Janów Lubelski. Część wniosków dotyczy samej elektryfikacji linii jak w przypadku linii Łuków – Lublin, czy też Piotrków Trybunalski – Bełchatów. Z kolei inne wnioski dotyczą kompletnych rewitalizacji istniejących linii kolejowych, gdzie między innymi uwzględniono podniesienie maksymalnej prędkości, czy zmianę charaktery dotychczasowych linii. Wśród projektów rewitalizacyjnych znalazły się też takie uwzględniające elektryfikację danych odcinków jak na przykład projekt rewitalizacji linii Śrem – Czempiń, czy też projekt linii Łomża – Śniadowo.

Zgodnie z założeniami PKP PLK S.A. wartość całego programu „Kolej+” wyniesie około 6,5 miliarda złotych.

Źródła:
[1] – Pokrzycka M., Elektryfikacja kolei – historia, teraźniejszość, perspektywy
[2] – plk-sa.pl
[3] – Rynek Kolejowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Program Kolej+ w kontekście elektryfikacji polskiej kolei”