Czy zmiana napięcia na polskiej kolei ma sens?

Wśród branżowych, kolejowych rozmów coraz więcej mówi się o zmianie napięcia wykorzystywanego na polskiej kolei. Czy zmiana napięcia z 3 kV prądu stałego, na napięcie 25 kV prądu przemiennego jest możliwa i ma sens? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania?

Zmiana napięcia z 3 kV DC* na 25 kV AC** jest długoterminową i bardzo kosztowną inwestycją. Pomimo wielu trudności część europejskich państw (m.in. Łotwie, Chorwacji, Słowacji) widzi potencjał w zastosowaniu na kolei napięcia 25 kV. Również w Polsce zwraca się uwagę na możliwość dostosowywania transportu kolejowego na takie rozwiązanie. Jakie są jego plusy?

Wykorzystanie napięcia 25 kV jednoznacznie obniżyłoby koszty eksploatacyjne. Jak wynika z opracowania PKP Cargo, w ciągu roku firma ta mogłaby oszczędzić na zmianie napięcia aż 150 mln złotych. Oprócz niższych kosztów transportowych sama sieć jezdna byłaby lżejsza, a co za tym tańsza. Ponadto zmniejszyłyby się koszty związane z podstacjami, które mogłyby być rozmieszczane na większych odległościach niż obecnie.

Co można powiedzieć o wadach takiego rozwiązania? Jak było wspomniane na początku, jest to inwestycja, która pochłonęłaby duże koszty oraz taka, która może zająć bardzo długi czas. Specjaliści kolejowi szacują, że w przypadku Polski taki proces trwałby od 30 do 50 lat. Sama zmiana napięcia wiązałaby się również ze zmianami autotransformatorów i podstacji a polski system elektroenergetyczny potrzebowałby większych inwestycji w linie 220 i 400 kV.

Pomimo wielu trudności związanych z takim przedsięwzięciem można zauważyć, że są podejmowane kroki, które dążą do zastosowania napięcia 25 kV na polskiej kolei. Na ten trend można zwrócić uwagę przy rozmowach dotyczących nowych fragmentów linii kolejowych m.in. CPK. Z kolei Instytut Kolejnictwa przeprowadza badania, które mają na celu przeanalizować, na których odcinkach kolei przebudowa systemowa byłaby stosunkowo łatwa i opłacalna. Wspomina się tu między innymi modernizację Centralnej Magistrali Kolejowej.

*DC – prąd stały
**AC – prąd przemienny

Źródła:
[1] – Rynek Kolejowy
[2] – nakolei.pl
[3] – kk24.pl (zdjęcie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 komentarzy “Czy zmiana napięcia na polskiej kolei ma sens?”